Välkommen till Örsåsa Skogstjänst AB!

Vi erbjuder skogsentreprenad med virkeshandel. Örsåsa Skogstjänst AB utför manuella och maskinella avverkningar, skotning, markberedning, plantering, röjning, vilt behandling av plantor samt avverkningsuppdrag.

Örsåsa Skogstjänst AB säljer timmer och massaved samt specialsortiment och plantor.

Örsåsa Skogstjänst AB finns i Örsåsa, Gullringen som ligger i Småland.

Du kan nå oss när som helst!

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss!