Om företaget

Örsåsa Skogstjänst AB startades 2004 av Anders Nilsson. Anders startade Anders Nilsson Skogsentreprenad 1986. Anders företag har 4 anställda, som arbetar med en mängd olika skogsarbeten.

Vi som arbetar inom Örsåsa Skogstjänst AB är:

Anders: administration, markägarkontakter, planering

Robert: skotning

Hasse: manuella skogsarbeten

Vi vänder oss till alla som äger skog, sågverk samt till skogsbolag. Örsåsa Skogstjänst AB arbetar i södra Östergötland och i norra Småland.